;
Tôi là Thầy Hiếu, tôi đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi có mở 1 rooom zalo dùng quẻ Kinh Dịch để dự đoán thị trường chứng khoán, chỉ số VNindex và tôi cũng có mở các lớp học dạy cho những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, nhà đầu tư F0. Phí chỉ thu tượng trưng cho có. Ai có nhu cầu tham khảo xin nhấn vào đường link youtube hoặc nhấn tham gia vào room zalo. Xin chân thành cảm ơn

https://www.youtube.com/watch?v=YicbiCf2_gQ


Room zalo bàn luận, đầu tư cổ phiếu, thị trường chứng khoán dành cho người hữu duyên, thiện chí thật sự, phí thu tượng trưng cho có, ai đồng ý thu phí thì hãy vào room cổ phiếu, xin cảm ơn ạ.

https://zalo.me/g/kafwpv546
Liên hệ