;

Ám tướng của bạn (P1)

  24/07/2016

Ám tướng của bạn

(Phần 1)

Ám tướng là phần tướng hiện ra  bất ngờ để báo hiệu cho ta một sự gì quan trọng sắp xảy ra khác với Ấn tướng. Ám tướng là một hiện tượng mới bắt nguồn từ sự trừng phạt hay là thưởng mà ơn trên đã dành cho ta.

Trong phạm vi huyền bí của tướng mệnh. Ám tướng chỉ có tác dụng giá trị trong vòng 3 tháng hoặc lâu hơn là 5 tháng mà thôi. Người có ám tướng không báo giờ biết được mình có, chỉ dưới con mắt của nhà chuyên môn mới khám phá ra được. Điều cần lưu ý, ám tướng không phải hoàn toàn xấu mà cũng có khi ám tướng báo hiệu cho một điềm lành sắp xảy ra.

Ám tướng thường xuất hiện ở thượng đỉnh (vầng trán) hai bên thái dương, trên lưỡng quyền (gò má), tinh diệu hơn nữa ám tướng hiện ở trong mắt, trong tiếng nói âm thanh…

Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần Ám tướng thượng đỉnh (trán).

Ám tướng của thượng đỉnh  (trán) vầng tráng là diện tướng số một của con người, bình thướng vầng trán tự nhiên trong khuôn khổ của nó. Nhưng nếu vầng trán tự nhiên, bỗng nhiên có một sự khác biệt, chẳng hạn như khoảng tối ẩn hiện dưới trán nếu khoảng tối chênh lệch về bên trái thì đó là báo trước của sự chết, còn nếu khoản tối đó chênh về phía phải thì đó là báo trước của sự tù tội hoặc là một tai nạn bất ngờ tuy không đến nỗi bị thiệt mạng nhưng cũng là một đại nạn trong đời người mà sự hao thiệt không phải là ít.

Nếu khoảng tối nằm chính giữa (sơn căn) là khoảng giữa của lông mày, bên trong sóng mũi thì đó là điềm tang sắp đến, có kẻ thân tộc chết như cha mẹ, anh em.

Nếu khoảng tối nằm án ngữ che lấp cả vầng trán thì chính là niềm tai nạn chung cho cả gia đình, vợ chồng con cái.

Nhưng trong trường hợp ngược lại, những khoảng tối đó được thay vào bởi những khoảng sáng, thế ta có thể giải thích như sau:

Một khoảng sáng hiện rõ dưới làn da chếch về phía bên trái thì đó là điểm đại phát về tiền bạc. Nếu khoảng sáng này nằm chính giữa sơn căn bên trong sóng mũi, giữa khoảng hai lông mày thì đó là điềm lành trong nhà sắp sinh con quý tử, đứa bé tương lai là một bậc quý nhân. Nếu khoảng sáng đó chếch về phía bên phải thì đó là điềm thăng quan tiến chưc, công danh hiển đạt.

Nếu khoảng sáng bao trùm cả thượng đỉnh thì ắt bạn sắp có niềm vui vô cùng to tát, niềm vui không riêng gì đương sự được hưởng mà đó còn là niềm vui chung của mọi người trong gia đình.

Nếu quý vị thấy trên thượng đỉnh của quý vị có những quan tướng khoảng sáng thì hãy yên chí và bắt đầu hy vọng trong sự đợi chờ để trọn hưởng điềm lành.

Tin tức mới