;

Dự đoán vận mệnh theo giờ sinh

  22/07/2016

Dự đoán vận mệnh theo giờ sanh

Phần 1: Dành cho các bạn có giờ sinh từ giờ Tý đến giờ Tỵ

Đầu giờ Tý:

Sanh ra tánh nóng vội vàng

Còn cha khắc mẹ cũng là khắc thê

Con cái chẳng hạp nam nhi

Họ hàng xung khắc nổi trôi xứ người

Cuối giờ Tý:

Cha mẹ không thể an toàn

Anh em cũng ít sống nhờ người dưng

Long đong số kiếp tự trời

Tình duyên cũng phải hai lần mới nên

Đầu giờ Sửu:

Đầu giờ cha mẹ đủ đôi

Anh em cùng với họ hàng cũng đông

Thành nhân khi tuổi hai mươi

Song toàn văn võ tài ba hơn người

Giữa giờ Sửu:

Sinh ra có mẹ có cha

Tuổi thơ cơ cực, lao đao nhiều bể

Anh em nào có được nhờ

Gắng công ra sức một mình lập nên

Cuối giờ Sửu:

Sanh ra còn mẹ thiếu cha

Tuổi thơ cơ cực, trăm điều đắng cay

Bốn mươi có lộc mới là

Tuổi già mới được thảnh thơi an nhàn

Đầu giờ Dần:

Sanh ra cha mẹ đã mất rồi

Tiểu vận vất vả hãy chờ vận sau

Ngoài ba mươi tuổi sấp lên

Tuổi già mới được hưởng mười phần hiển vinh

Giữa giờ Dần:

Sanh ra có số giàu sang

Ba mươi tuổi đã vẻ vang hơn người

Anh em vui ve hòa thuận

Gia môn yên ổn, cháu con sum vầy

Cuối giờ Dần:

Sanh ra thiếu mẹ còn cha

Tuổi thơ gặp cảnh gian nan trăm bề

Ba mươi sáu tuổi lập thân

Vơ con có sớm mà rồi như không

Đầu giờ Mẹo:

Sanh ra chỉ còn có cha

Tánh tình nông nổi khó nên việc nhà

Anh em lạnh nhạt bất hòa

Tình duyên trắc trở nhiều lần mới nên

Cuối giờ Mẹo:

Sanh ra vắng cả mẹ cha

Ngược xui vất vả gian nan cũng nhiều

Có tài có lộc về sau

Vợ con sum hiệp tuổi già thảnh thơi

Đầu giờ Thìn:

Sanh ra còn cả mẹ cha

Tánh tình nóng nảy việc nhà chẳng xong

Anh em chẳng khác người dưng

Tuổi thơ đau khổ, sau này mới nên

Giữa giờ Thìn:

Sanh ra còn mẹ còn cha

Có nhiều bạn quý gia đình tạo nên

Tuổi thơ lưu lạc nhiều phen

Về già mới được hưởng phần thảnh thơi

Cuối giờ Thìn:

Sanh ra có mẹ lẫn cha

Thông minh mọi việc làm đều thành công

Bạn bè người tốt cũng không

Gia đình êm ấm, bạc tiền cũng dư

Đầu giờ Tỵ:  

Sanh ra thiếu mẹ còn cha

Tuổi thơ vất vả không người giúp cho

Hậu vận gặp sự tốt lành

Vợ chồng con cái yên vui sang giàu

Giờ giờ Tỵ:

Sanh ra còn mẹ còn cha

Tiền bạc dư dã cả nhà giàu sang

Họ hàng thân thuộc cũng đông

Một nhà sum họp, cháu con đầy đàn

Cuối giờ Tý:

Sanh ra còn mẹ thiếu cha

Tuổi xanh gian khổ, biết nhờ cậy ai

Anh em thân thuộc dửng dưng

Về gia mới được hanh thông an nhàn


 

Tin tức mới