;

Ngũ Tinh

  25/07/2016

Ngũ tinh

Ngũ tinh gồm có trán là hỏa tinh, mũi là thổ tinh, tai phải là mộc tinh, tai trái là kim tinh, miệng là thủy tinh.

Nếu mà ngũ tinh mà tốt đẹp thì cuộc sống tốt không thể nói, phú quí, vinh hoa tột bật.. Được tốt trong hai ngũ tinh cũng khá tốt đẹp  rồi.

  • Trán là hỏa tinh, trán mà thấp bị hẹp hay chếch lên một bên thì ắt khắc cha mẹ, công danh khó thành như vậy thổ tinh đã bị hại. Trán nhọn thô xấu có nhiều vết nhăn, cũng xấu khó mà làm nên việc lớn. Người sớm có tài nghệ, đắc lộc tài quan thì trán rộng, đầy đặn, chân tóc lại cao kiểu thổ tinh thì đó là tốt nhất. Người thông minh có chí khí hơn người mới có cái trán này.

 

  • Mũi là thổ tinh: chuẩn đầy (chót mũi) cần phải mập, má đầy, lỗ mũi không hếch lên Niên thượng (lỗ mũi hếch thì hèn hạ, đa dâm. Thọ thượng ngay thẳng, đầy đặn thì được phước lộc thọ hoàn toàn. Nếu cong hay nhọn, không thịt và lỗ ló ra ắt nghèo khó hèn hạ, tính tình gian trá.

 

  • Tai phải là mộc tinh – Tai trái là kim tinh: Luân (là thành tai, vành tai), Quách là thành trong mà phân minh đều đặn, màu trắng hồng, trong sáng dưới trên cân xứng vừa phải không mang mà cũng không nhỏ lên nhọn hay nhỏ và cao hơn chân mày, như vậy mới là tướng đại quý. Nếu trái lại, nhọn và nhỏ thì đó là tướng hèn, vô học mất tiền của, cuộc đời thì long đong rày đây mai đó.

 

  • Miệng là thủy tinh: miệng đàn ông phải rộng và vuông (miệng đàn bà rộng thì không tốt) răng đều, môi đỏ nhơn trung sâu là tướng giàu sang phú quí. Nếu trái lại là răng xấu, môi vêu, khóe miệng trệ xuống thì đó là bần tiện, cả đời thiếu ăn, thiếu mặc.
Tin tức mới