;

VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI QUA LÒNG BÀN TAY

  21/07/2016

VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI QUA LÒNG BÀN TAY

Đường trí đạo ảnh hưởng như thế nào về sự nghiệp và kiến thức của mỗi người?

  1. Nếu người nào có trong lòng bàn tay ở đường Trí đạo nằm ngay chính giữa lòng bàn tay mà vừa sâu vừa đậm, sáng rõ ràng và chạy thẳng xuống, thì những người đó có óc thông minh, học ít biết nhiều khôn ngoan, lanh lẹ.
  2. Nếu người nào mà có đường Trí đạo xéo ngang qua, không bị nhánh, chùm chĩa xiêng lên, hoặc xuống thì chứng tỏ người đó, lúc nào cũng cương quyết. Muốn là làm chớ không ai cản được và có ý chí kiên nhẫn, không chịu lùi bước trước mọi khó khăn.
  3. Nếu người nào mà có đường Trí đạo mờ thường nối iền với đường Mạng đạo, bắt đầu từ phía dưới cỡ cách chừng  2 phân ngón tay trỏ dọc xuống mà có nén chắn ngang hình chữ nhật chứng tỏ sự học vấn ủa người ấy bị cách trở.
  4. Nếu người nào có đường Trí đạo mờ, đứt khúc, thêm 1 hoặc 2 khoanh tròn, thì chứng tỏ người ấy thiếu sự khôn ngoan, có khi bị khủng hoảng thần kinh đưa đến sự mất lý trí hoặc điên loạn.
  5. Nếu người nào có đường Trí đạo rõ và thẳng nét, thêm vào đó còn có thêm hoặc nhiều dấu ngang hình ngôi sao, thì chứng tỏ người đó có học một biết mười khôn trước tuổi, mưu kế vượt bậc, phần đông làm cố vấn, nhưng cũng lại là người xão quyệt có khi chủ trương hành động nguy hiểm.
  6. Nếu người nào có đường Trí đạo đã ngắn cụt lại còn cong queo thì chứng tỏ người ấy có tánh tình gàn dữ, lưu manh, đê tiện, lười biếng sống bám vào người khác, đa số là người ngu đần dốt nát, làm việc không được chánh đáng.
  7. Nếu người nào có đường Trí đạo đỏ thắm nét chỉ thẳng, chạy giáp chí bờ bàn tay chứng tỏ người ấy có tầm hiểu biết sâu rộng đối với mọi sự việc và đặc biệt lại còn có tính cương trực ngay thẳng, có địa vị quan trọng trong xã hội.
  8. Nếu người nào có đường Trí đạo bị gãy hay bị nhiều ít dấu chữ thập hoặc con người ấy có con đường học hành nữa chừng dang vỡ, nên cuộc đời phải chịu lận đận luôn luôn, công danh cũng theo đó mà chôn vùi, số vất vả chẳng có hên.
  9. Nếu người nào có đường Trí đạo thẳng mà ngoằn ngoèo, còn điểm lên nhiều hay ít đóm màu đỏ thì chứng tỏ người đó khá lợi hại, trong lòng thường mưu toan độc ác, lại có tính nham hiểm, ích kỷ, lúc nào cũng tham quyền cố vị và chủ tánh hại người.
  10. Nếu người nào mà đường Trí đạo có những dấu chấm son hoặc tàn nhang hoặc cù lao nhô lên và có màu sắc hồng ửng, có thể làm nên sự nghiệp lớn, nhờ kiến thức rộng và sự học,đỗ đạt cao, để đưa đến cuộc đời của họ hưởng thụ sự vinh quang phú quí.
Tin tức mới