;

Dự đoán vận mệnh theo giờ sinh (tiếp theo)

  22/07/2016

Dự đoán vận mệnh theo giờ sanh

Phần 1: Dành cho các bạn có giờ sinh từ giờ Tý đến giờ Tỵ (xem tại đây)

Phần 2: Dành cho các bạn có giờ sinh từ giờ Ngọ đến giờ Hợi

 

Đầu giờ Ngọ:  

Sinh ra cha mẹ đủ đôi

Tiền bạc túng thiếu nhọc nhằn tuổi thơ

Ngoài ba mươi tuổi mới lên

Vợ chồng hòa hiệp đến khi bạc đầu

Cuối giờ Ngọ:

Sinh ra còn mẹ thiếu cha

Hôn nhân chậm trễ mới là điều hay

Sanh con đầu lòng chưa yên

Về sau mới được gia đình hòa vui

Đầu giờ Mùi:

Sanh ra còn đủ mẹ cha

Có thanh danh lại thêm phần giàu sang

Anh em hòa thuận giúp nhau

Gặp may hưởng phước trời cho suốt đời

Giữa giờ Mùi:

Sanh ra thiếu mẹ còn cha

Tánh tình rộng lượng được người mến thương

Hôn nhân con muộn mới hay

Tuổi già được hưởng thanh nhàn thảnh thơi

Cuối giờ Mùi:

Sanh ra mất mẹ lẫn cha

Anh em lạnh nhạt khác nào người dưng

Tuổi thơ vất vả gian lao

Vận sau thành đạt cửa nhà yên vui

Đầu giờ Thân:

Sanh ra cha mẹ song toàn

Thông minh sáng suốt tánh tình hiền lương

Anh em đều được sang giàu

Được hưởng phước trời của chất đầy kho

Giữa giờ Thân:

Sanh ra còn mẹ khắc cha

Anh em thân thuộc bất hòa chẳng thương

Vận đầu chẳng hẹp vợ con

Tha phương lập nghiệp vận sau tốt lành

Cuối giờ Thân:

Sanh ra còn mẹ thiếu cha

Bà con thân thích cũng là người dưng

Con cái phá hoại gia cang

Ngược xuôi buôn bán kiếp này gian nan

Đầu giờ Dậu:  

Sanh ra còn mẹ cả cha

Thông minh lại gặp bạn bè hiền lương

Anh em thân thích cậy trông

Giàu sang hạnh phúc, cháu con sum vầy

Giữa giờ Dậu:

Giữa giờ thuận mẹ khắc cha

Tính tình nóng nảy cũng hay giận hờn

Trước thì khắc cả vợ con

Sau này sẽ đặng có ngày dựng nên

Cuối giờ Dậu:

Số sanh khắc mẹ lẫn cha

Tha phương lập nghiệp mới nên cửa nhà

Tiền vận vất vả gian truân

Hậu vận buôn bán giàu sang ai bằng

Đầu giờ Tuất:  

Số này cha mẹ chẳng lo

Một tay lập nghiệp sau này mới nên

Có danh có tướng giàu sang

Tiền vận khó nhọc, hậu lai thanh nhàn.

Giữa giờ Tuất:

Số này thuận mẹ khắc cha

Anh em chẳng đặng sống nhờ người dưng

Vợ chồng khắc đứa con đầu

Ngoài ba mươi tuổi trở nên là giàu

Cuối giờ Tuất:

Bạn nào sinh cuối giờ này

Tánh tình nóng nảy nhưng hay thương người

Anh em chỉ có ba người

Gia đình sum hợp, yên vui cửa nhà

Đầu giờ Hợi:   

Số này mẹ sớm lìa đời

Gian nan vất vả cũng vì anh em

Tiền vận chẳng đặng an vui

Đến hời vận cuối mới là thảnh thơi

Giửa giờ Hợi:

Số này có tánh hiên ngang

Thông minh học giỏi việc nhà làm nên

Anh em hòa thuận vui tươi

Gia đình sum họp phước trời ban cho

Cuối giờ hợi:

Số này khắc mẹ thuận cha

Tính tình quảng đại, cũng hay giúp người

Nhỏ thời vất vả lênh đênh

Tuổi già mới được vinh hoa với đời

Tin tức mới