;

Ám tướng của giọng nói

  24/07/2016

Ám tướng của giọng nói

(Phần 3)

Ở trong bài này, chúng ta sẽ cùng bàn đến Ám tướng từ giọng nói của bạn.

Nếu một ngày, giọng nói của bạn bỗng đi, chẳng hạn như tiếng nói của bạn trở nên trầm xuống, không thể bình thường, bạn tưởng mình sắp cảm, sắp đau ốm nhưng rốt cuộc rồi chẳng đau ốm gì cả. Đó chính là Ám tướng hiện ra trong giọng nói.

Gặp trường hợp đó, ta phải giải đoán như sau. Bạn sắp gặp một trở ngại lớn lao trong trên công việc đang làm của bạn và có lẽ bạn phải đi xa giải quyết công việc đó, dù sao công việc cũng đã hỏng, nếu bạn có trực tiếp nhúng tay vào để cứu vỡ cũng chẳng xong. Đó là Ám tướng buồn hiện ra trong giọng nói, âm thanh của bạn.

Nhưng tiếng nói của bạn tự nhiên cao hẳn lên thì bạn nên phòng bị trộm đạo, mất mát, vì đó mà dự báo hiệu mất mát của cải.

Nếu bỗng dưng bạn thấy giọng nói của mình có vẻ ngượng ngập phát âm một cách khó khăn thì sắp đến bạn được của hoạnh tài, sự làm ăn có nhiều lợi lộc khá lớn.

Thực ra trên đời này có gì xảy ra đều có số, nhưng nếu mình biết được cái số xui của mình thì tìm cách chạy chữa né tránh thì ít ra cũng tránh được phần nào của sự xấu.

Có nhiều người đã dùng bùa luyện ngải để cầu may và tránh những sự xấu xa có thể  diễn ra. Tuy việc làm này cũng có phần kết quả trong sự cầu tài, giải mệnh nhưng theo thiển kiến của tôi thì muốn tránh qua nạn khỏi, vận hạn xấu cũng như muốn gặp nhiều sự tốt thì trước cần tâm cho tĩnh và cố gắng tu nhân tích đức làm nhiều thiện phước thì chính mình cũng có thể giải cho mình và đem lại điều lợi cho mình mà khỏi cần phải nhớ đến ngoại cảnh như bùa ngải chẳng hạn.

(Trong một số bài viết sắp tới, chúng tôi sẽ đề cập và giải thích, đến tác dụng của bùa ngải). Người Phật giáo thường tin ở thuyết nhân quả và luân hồi, người công giáo thường tin ở thiên mệnh (ý chúa) và nếu là ý chúa thì không mấy ai thoát ra khỏi điều chúa muốn. Tất cả đều hướng con người hành thiện và điều thiện tạo ra được rất nhiều hạnh phúc cho mệnh số.

Ngay từ thuở ấu thơ, nếu quả thật con người có phá tướng và nếu được một danh sư khám phá ra thì phá tướng có thể chữa trị được không? Đặt ra câu hỏi này ta thấy thực là khó trả lời  được bởi vì phá tướng  tùy theo trường hợp cũng có thể chữa trị được mà cũng có thể không. Đây cũng là một vấn đề vô cùng tế nhị. Phá tướng có hai phần:

Phần thứ nhất thiên về mệnh tướng, phần thứ hai thiên về bản tánh. Nếu bạn có một phá tướng thuộc về mệnh số thì đó chỉ có thể hy vọng vào căn cứ phước đức mà may ra hóa giải được. Còn nếu là phá tướng thuộc về bản tánh thì có thể chữa trị được.

Về phương pháp chữa trị thì ngoài cách chữa trị theo phá tướng theo tâm lý học thì cũng có một cách trị khác là theo khóa thôi miên học. Nhưng đúng theo khóa thôi miên để chữa trị thì con người bị giảm bớt ít nhiều sự thông minh của mình. Người chuyên môn chỉ nên dùng khoa thôi miên học để chứa phá tướng trong những trường hợp bất khả kháng mà thôi.

Và những nhà thôi miên trong những trường hợp trên không khác gì những người hướng đạo, tốt hơn nên chỉ đường trước cho kẻ nhắm mắt đi vào rừng. Nên hướng tư tưởng cho kẻ bị loạn trí vào một chủ đích tự nhiên, phá tướng đó sẽ biến mất và tạo cho con người đời sống bình thường hơn.

Tin tức mới