;

Ám tướng của bạn (P2)

  24/07/2016

Ám tướng của bạn

(Phần 2)

Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi xem đến phần Ám tướng của Trung đỉnh, vị trí kể từ đôi mắt, giới hạn của sơn căn trở xuống đến nhân trung.

Phần này Ám tướng có thì thường hiện ở trong đôi mắt hoặc ở trên hai gò má lưỡng quyền. Một đôi mắt bình thường là một đôi mắt chẳng có gì khác lạ. Nhưng nếu bỗng dưng đôi mắt có một vệt đen nhỏ nổi lên ở tròng trắng thì đó là một báo hiệu mới sắp xảy ra.

Nếu vết đen nhỏ hiện ở tròng mất trái thì đó là điềm sanh đẻ khó khăn, điềm người đàn bà sắp bị hư thai, nếu là người đàn ông thì coi chừng có kẻ phản bội, sắp bị ám hại.

Nếu vật đen nhỏ hiện ra ở tròng mắt phải thì đó là điềm báo trước sự mất việc buôn bán lỗ lã. Cũng có thể gọi là điềm tán gia bại sản.

Nếu trên gò má trước tức là chỗ lưỡng quyền có một khoảng tối hiện ra thì đó là điềm chiến bại trong tình trạng người yêu của mình sắp bị mất, (bị mọc sừng) hoặc người vợ lăng loàn. Hoặc người chồng sắp có vợ bé. Nói chung đây là những báo hiện của người ngoại tình và phản tình.

Nếu trên gò má phải mà có những tối hiện ra thì đó là điềm báo trước có té sông hoặc chết chìm hoặc té xe hay đụng xe hoặc có tai nạn tật nguyền, tuy không chết nhưng thật nguy hiểm.

Phần nhận xét về ám tướng cũng không ngoài sự cần thiết tinh vi một cách tuyệt đối của quý vị. Nghĩa là phải tận nhân lực để phân định trên nét mặt của kẻ đối diện đâu là tối đâu là sáng để giải đoán.

Đôi mắt một người tự nhiên, bỗng dưng ướt át, thì ta cảm tưởng trong đôi mắt họ là cả một vùng ánh sáng trong suốt. Ấy là điềm vui có quà tặng.

Nếu gò má trái mà hiện ra một khoảng sáng (quan tướng) thì đó bạn có thể đỗ đạc trong các kỳ thi, việc là sắp đến khỏi sợ thất bại, điềm vui về việc hôn nhân, sắp gặp người yêu.

Nếu trên gò má bên phải mà có nốt ruồi khoảng vùng ấy thì là điềm sắp có quý nhân đến nhà, đem tài lộc vào nhà, có người mời cộng tác làm ăn có lợi. được nhiều người kính trọng.

Nếu cả một vùng trung đỉnh đều sáng sủa, thì chắc rằng trong gia đình có nhiều kẻ thành danh.

Nếu quý vị tìm thấy nơi trung đỉnh của mình có những khoảng sáng thì cuộc đời quý vị sắp tạo được nhiều hạnh phúc, bạn có cơ hội làm nên sự việc không xa lắm.

Tin tức mới