;

Xem tướng diện đoán vận mệnh (P3)

  24/07/2016

 

Xem tướng diện đoán vận mệnh

(Phần 3)

Ở phần này, chúng ta sẽ bàn luận về số mạng của con người qua Ấn tướng mắt, mũi và tai

  1. Ấn tướng mắt:

“Những người mắt trắng, môi thâm

Trai thì xảo quyệt, gái thì điêu ngoa”

Hai câu ca dao trên đây, mà các nhà đoán số, tướng số vinh theo đó mà làm về Ấn tướng để ám chỉ kẻ tiểu nhân hoặc phường buôn hương bán phấn.

Câu trên chỉ về Ấn tướng của mắt, chỉ về con mắt trắng. Những người có con mắt mà dòm tròng đen nhỏ, tròng trắng nhiều, khi nhìn lên mà kẻ đối diện tưởng họ không có tròng đen. Những người có cặp mắt như thế thì phần đông là những người tiểu nhân, đàn ông thì gian xảo, đàn bà thì trăm nét lăng loàn. Những người như thế nên tránh là phải.

  • Còn những người mà có đôi mắt chớp nhái nhìn lia nhìn lịa thì đó là những người thiếu thành thật.
  • Có những người khi nhìn người, nhìn vật mà nheo một con mắt, hạng người đó lại yêu nghệ thuật, có khiếu thẩm mĩ. Trái lại những người có đôi mắt, một to một nhỏ (lưỡng mục bất đồng, nhân tâm bất chính) trong thâm tâm họ tính sự lừa đảo người khác.

“Những người ti hí mắt lươn

Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người”

Những người đàn bà có số làm đĩ, đàn ông gian manh, xảo quyệt, họ không thành thật với ai bao giờ, nếu gặp những người có Ấn tướng trên khuyên quý vị nên xa lánh tốt hơn.

  1. Ấn tướng mũi:

Những người khi nói chuyện mũi thường hay khẹt khẹt đó là những người ưa lý luận, thích làm thầy thiên hạ, tự coi là là hơn kẻ khác, hoặc thỉnh thoảng mũi cứ phổng lên phổng xuống, đó là người ham muốn địa vị cao sang, tham sống, lúc nào cũng sợ chết thích lòe loẹt ăn uống, chịu ảnh hưởng thụ nhiều chỉ nghĩ đến mình, chết ai thây kệ.

“Những người mũi thẳng dâng cao

Chính nhân quân tử, công hầu có khi”

Câu này có ý nói người nào mũi cao, thẳng thì đường công danh sẽ thành công, có danh vị quan trong trong xã hội. Tuy học thức của họ không cao nhưng sẽ thành công có hậu. Nên biết đây la hiện tượng chớ không phải là Ấn tướng.

  • Còn những người có mũi thấp và nhỏ, lông mũi xếch lên lúc thở nghe hơi ra khì khì, đó là tướng nghèo khổ.

Trong ca dao có câu:

“Lông mũi cuốn lại bò quanh

Đó là Ấn tướng gian nan trong đời

Tướng này thích lấy vợ người

Khi mà hữu sự chạy dài có khi”

Điều này có nghĩa là chỉ người nào có lông mũi quăn queo xoăn quanh lỗ, thì tâm tính của người đó bất chánh, không ngay thẳng.

  1. Ấn tướng tai:

Những người hay nghe bất cứ một tiếng động gì của sự vật mà bất cứ nhỏ hay lớn đều nghiên tai tỏ vẻ lắng nghe thì đó gọi là Ấn tướng. Hạng người này ưa sự nghi ngờ. Ngoài xã hội chẳng tin ai, mà trong chính gia đình ngay chính vợ con của họ, họ cũng đa nghi vậy.

Trong ca dao Việt Nam có câu:

“Nghiêng tai nghe thử tiếng đời

Hỏi ai giả trá, hỏi người nào ngay

Nghe luồng gió thổi cây lay

Tướng quân trộm đạo đang bày trò gian”

Ý trên cho thấy rõ người này có sự đa nghi, hay nghe ngóng người khác.

Những người này khó mà thành công trên đường đời vì họ chẳng tin ai cũng vì thế mà không gây ra được cảm tình với ai thành ra thất bại vì xung quanh chẳng có người nào ưa thích.

Tin tức mới